ֿ > ι


 

 

 

 

 

Diesel engine

 

Turbo-charger

 

Heat exchange

 

Reduction gear

 

Pumps

 

Air compressor

 

Purifier

 

 

 

 

 

 

 

 

Anchor windlass

 

 

Engine

 

Capstan

Shell plate

Aux machinery

 

Mooring winch

Steel structure

Shafting

 

Cargo winch

Deck covering

Ship machinery

 

Trawl winch

Piping

Winch

 

Purse winch